1. axplock

  ax`plock subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ax--plock-et
  Svensk ordbok
 2. Clarté

  Clarté, egentligen Svenska Clartéförbundet, partipolitiskt obunden, socialistisk organisation av intellektuella som med sin verksamhet vill bidra till människors materiella och andliga frigörelse.
 3. kunskapsteori

  kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?
 4. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.
 5. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 6. plock

  plock [plåk´] subst. ~et ORDLED: plock-et
  Svensk ordbok