1. ayatolla

  ayatolla, ayatollah eller ayatullah, hederstitel för framstående islamisk dignitär inom shia (12-sekten) med både religiös och politisk betydelse.
 2. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 3. fatwa

  fatwa, fatwā, fetwa, utlåtande eller ”svar” av en mufti eller religiös lärd över en fråga gällande islams regler.
 4. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 5. CIA

  CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.

 6. Sayyed Ali Khamenei

  Khamenei, Hojjatoleslam Sayyed Ali, född 1940, iransk religiös ledare och politiker, president 1981–89, sedan 1989 landets högsta religiösa överhuvud.
 7. Ruhollah Khomeyni

  Khomeyni, Ruhollah, persiska Rūḥollāh Khomeynī, född 24 september 1902 (?), död 3 juni 1989, iransk religiös och politisk ledare (ayatolla), landets verkliga överhuvud från 1979.
 8. oljemarknad

  oljemarknad, den ekonomiska marknad på vilken råolja och raffinerad mineralolja köps och säljs. 

 9. ayatolla

  ayatolla [-ål`a] subst. ~n ayatollor ORDLED: ayatoll-an
  Svensk ordbok
 10. Shapur Bakhtiar

  Bakhtiar, Shapur, född 1914 eller 1916, död 1991, iransk politiker och en av de ledande i oppositionen mot shahen, premiärminister i shahens sista regering.