1. Azerbajdzjan

  Azerbajdzjan, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 2. azer

  azer [ase´r] subst. ~en ~er ORDLED: azer-en
  Svensk ordbok
 3. azerbajdzjaner

  azerbajdzjaner, azeri, ett turkspråkigt, huvudsakligen shiamuslimskt folk i sydöstra Kaukasusområdet, nordvästra Iran samt östra Turkiet.
 4. azerbajdzjanska

  azerbajdzjanska, azeriska, ett turkspråk.
 5. azeriska

  azeriska, ett turkspråk, se azerbajdzjanska.
 6. Azerbajdzjan

  Azerbajdzjan, persiska Āzārbāijān, område i Främre Asien, sydväst om Kaspiska havet, numera delat mellan den självständiga republiken Azerbajdzjan och Iran (se Azarbaijan).
 7. azerbajdzjanska mattor

  azerbajdzjanska mattor, handknutna mattor tillverkade dels i sydöstra Kaukasus, i Azerbajdzjan, dels i det angränsande iranska landskapet Azarbaijan.
 8. azerbajdzjanier

  azerbajdzjanier [aserbajdja´n-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: azer-bajdzj-ani-ern
  Svensk ordbok
 9. azerisk

  azerisk [ase´r-] adj. ~t ORDLED: azer-isk
  Svensk ordbok
 10. azerbajdzjansk

  azerbajdzjansk [aserbajdja´nsk] adj. ~t ORDLED: azer-bajdzj-an-ska
  Svensk ordbok