1. Bäckseda

  Bäckseda, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län); 2 909 invånare (2016).

 2. bäcksländor

  bäcksländor, Plecoptera, insektsordning som förekommer över hela världen och omfattar knappt 2 000 arter, varav 37 i Sverige.
 3. Urban Bäckström

  Bäckström, Urban, född 1954, nationalekonom, VD i Svenskt Näringsliv sedan 2005.
 4. Miriam Bäckström

  Bäckström, Miriam, född 1967, konstnär och fotograf, gift med Carsten Höller.
 5. Barbro Bäckström

  Bäckström, Barbro, 1939–90, skulptör.
 6. Claes Bäckström

  Bäckström, Claes, 1927–2015, konstnär och författare.
 7. Edvard Bäckström

  Bäckström, Edvard, 1841–86, författare, redaktör för Post- och Inrikes Tidningar från 1878.
 8. Helge Bäckström

  Bäckström, Helge, 1865–1932, geolog, professor i mineralogi och petrografi vid Stockholms högskola 1908–14.
 9. Helmer Bäckström

  Bäckström, Helmer, 1891–1964, professor i fotografi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1948–58.
 10. Magnus Bäckstedt

  Bäckstedt, Magnus, född 1975, cyklist.