1. bädda

  bädd`a verb ~de ~t ORDLED: bädd-ar SUBST.: bäddande, bäddning
  Svensk ordbok
 2. bädd

  bädd, sammanhängande lager av jord- eller bergart, se lager.
 3. fluidiserad bädd

  fluidiserad bädd, en bädd eller fyllning av partiklar som hålls svävande i en uppåtriktad gasström.
 4. bädd

  bädd subst. ~en ~ar ORDLED: bädd-en
  Svensk ordbok
 5. svävbädd

  svävbädd, detsamma som fluidiserad bädd.
 6. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 7. klinisk

  klinisk, tillhörande en klinik och sjukvården där eller sammanhängande med praktiskt medicinsk verksamhet.
 8. kölblock

  kölblock, bultad eller nitad trä-, järn- eller stålkonstruktion som utgör bädd under ett fartyg i torrdocka.
 9. virvelbädd

  virvelbädd, svävande partiklar i en uppåtriktad luftström, detsamma som fluidiserad bädd.
 10. tvillingsäng

  tvillingsäng, två väggfasta bäddar, horisontellt hopbyggda med gemensam mittgavel samt ofta i två eller flera våningar.