1. bädd

  bädd, sammanhängande lager av jord- eller bergart, se lager.
 2. fluidiserad bädd

  fluidiserad bädd, en bädd eller fyllning av partiklar som hålls svävande i en uppåtriktad gasström.
 3. bädd

  bädd subst. ~en ~ar ORDLED: bädd-en
  Svensk ordbok
 4. bädda

  bädd`a verb ~de ~t ORDLED: bädd-ar SUBST.: bäddande, bäddning
  Svensk ordbok
 5. svävbädd

  svävbädd, detsamma som fluidiserad bädd.
 6. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 7. klinisk

  klinisk, tillhörande en klinik och sjukvården där eller sammanhängande med praktiskt medicinsk verksamhet.
 8. kupferschiefer

  kupferschiefer, sedimentära bergartslager i Centraleuropa, bildade under zechstein i perioden perm (för ca 255 miljoner år sedan).
 9. kölblock

  kölblock, bultad eller nitad trä-, järn- eller stålkonstruktion som utgör bädd under ett fartyg i torrdocka.
 10. virvelbädd

  virvelbädd, svävande partiklar i en uppåtriktad luftström, detsamma som fluidiserad bädd.