1. preparat

  preparat, material eller föremål av biologiskt eller geologiskt ursprung bearbetat för undersökning eller demonstration, t.ex. objekt för mikroskopisk undersökning, som bäddats in eller färgats, och museiföremål eller demonstrationsobjekt, t.ex. anatomiska eller zoologiska, som konserverats.
 2. åsgrop

  åsgrop, kittel , nedsänkning i en rullstensås eller annan bildning av isälvsmaterial.
 3. Solnhofen

  Solnhofen, by i Bayern, ca 60 km söder om Nürnberg, Tyskland.
 4. silur

  silur, tidigare gotlandium, geologisk period, ca 444–416 miljoner år före nutid; även namn på det geologiska system (den lagerföljd) som bildades under denna period.
 5. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.