1. bädd

  bädd, sammanhängande lager av jord- eller bergart, se lager.
 2. fluidiserad bädd

  fluidiserad bädd, en bädd eller fyllning av partiklar som hålls svävande i en uppåtriktad gasström.
 3. bädd

  bädd subst. ~en ~ar ORDLED: bädd-en
  Svensk ordbok
 4. bädda

  bädd`a verb ~de ~t ORDLED: bädd-ar SUBST.: bäddande, bäddning
  Svensk ordbok
 5. svävbädd

  svävbädd, detsamma som fluidiserad bädd.
 6. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 7. klinisk

  klinisk, tillhörande en klinik och sjukvården där eller sammanhängande med praktiskt medicinsk verksamhet.
 8. resorptionsbädd

  resorptionsbädd, bädd för avloppsvattenrening, bestående av sand eller sandig jord, övervuxen med gräs, örter och buskar.
 9. djupströ

  djupströ, typ av gödselhantering för lösgående djur.
 10. kölblock

  kölblock, bultad eller nitad trä-, järn- eller stålkonstruktion som utgör bädd under ett fartyg i torrdocka.