1. bältesspännare

  bältesspännare, ett slags brottare sammankopplade runt midjan med ett bälte och utrustade med var sin kortbladig kniv.
 2. Bältespännarna

  Bältespännarna, egentligen Samlarföreningen Bältespännarna, riksförening bildad 1966 för samlare av objekt inom ”annorlunda filateli”.
 3. bälteskungsfiskare

  bälteskungsfiskare, Ceryle alcyon , art i fågelfamiljen kungsfiskare. Den är ca 33 cm lång, dvs. ungefär så stor som en kaja och alltså mycket större än vår kungsfiskare.
 4. bälteskudde

  bälteskudde, anordning som anpassar ett bilbälte till ett barns kropp.
 5. bältespännare

  bäl`tespännare subst. ~n äv. bältespännarn, plur. ~, best. plur. bältespännarna ORDLED: bälte--spänn-ar-en
  Svensk ordbok
 6. bältesplikt

  bäl`tesplikt subst. ~en ORDLED: bält-es--plikt-en
  Svensk ordbok
 7. Samlarföreningen Bältespännarna

  Samlarföreningen Bältespännarna, se Bältespännarna.
 8. bältor

  bältor, armadiller, Dasypodidae, familj trögdjur med 21 arter från södra Nordamerika genom hela Sydamerika till Patagonien.
 9. bälta

  bälta, djur, se bältor.
 10. Bälten

  Bälten, danska sund, se Bält.