1. bärighet

  bärighet, bärförmågan hos ett istäcke eller marklager, dvs. den last per areaenhet som leder till brott av istäcket eller marklagret (markgenombrott).
 2. bärighet

  bärighet, en båts eller ett fartygs lastförmåga.
 3. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 4. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 5. bär

  bär, i botanisk mening en avfallande, mångfröig frukt, som inte öppnar sig, och som har en köttig eller saftig fruktvägg.
 6. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 7. romersk-katolska kyrkan

  romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve).

 8. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 9. davidsstjärna

  davidsstjärna, sexuddig stjärna, formad av två trianglar.

 10. kippa

  kippa, ett slags kalott som är allmän bland nutidens religiösa judar.