1. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 2. Det Bästa

  Det Bästa, 1943–2008 namnet på den svenska utgåvan av Reader’s Digest.
 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 5. republik

  republik, stat med vald statsledning eller statschef (i regel president), i motsats till monarki.
 6. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 7. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 8. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 9. Barack Obama

  Obama, Barack, född 4 augusti 1961, amerikansk politiker (demokrat), senator 2005–08, president 2009–17. 

 10. frihandel

  frihandel, internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra bestämmelser.