1. bäver

  bäver, Castor fiber, art i gnagarfamiljen bävrar.
 2. bäver

  bä´ver subst. ~n bävrar ORDLED: bävr-ar
  Svensk ordbok
 3. nordamerikansk bäver

  nordamerikansk bäver, Castor ca­na­densis , art i gnagarfamiljen bävrar.
 4. bävergäll

  bävergäll, gulaktigt sekret med stark doft som bävern kan avsöndra från speciella analkörtlar, ofta kallade gällpungar.
 5. bävermjärde

  bävermjärde, i vissa länder ett fångstredskap av genomgångstyp.
 6. bävernylon

  bävernylon är ett kraftigt tyg av bomull och nylon.
 7. bäverråttor

  bäverråttor, grisråttor, Capromyidae, familj gnagare med 20 arter som förekommer endast i Västindien.
 8. bäversvans

  bäversvans, beteckning för en bredare framstock på jaktvapen.
 9. bäverråtta

  bäverråtta, se bäverråttor.
 10. bäverartade gnagare

  bäverartade gnagare, Castorimorpha, underordning gnagare med familjerna bävrar, kindpåsspringmöss och kindpåsråttor.