1. Bra Böckers Lexikon

  Bra Böckers Lexikon, ett populärvetenskapligt uppslagsverk i 25 volymer, utgivet av Bokförlaget Bra Böcker AB i Höganäs.
 2. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 3. Lars-Arne Norborg

  Norborg, Lars-Arne, 1919–2003, historiker, docent, universitetslektor i Lund 1963–84.
 4. läsbarhetsindex

  läsbarhetsindex, mått på en texts svårighetsgrad.
 5. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 6. Jan-Öjvind Swahn

  Swahn, Jan-Öjvind, 1925–2016, folklorist, docent i etnologi i Lund 1955 och i folkloristik vid Åbo Akademi 1977–92, professors namn i Finland 1982.

 7. Bra Böcker AB

  Bra Böcker AB, Malmö, bokförlag grundat 1965 i en källarlokal i Helsingborg av Rolf Janson.

 8. Sveriges författarfond

  Sveriges författarfond, statlig fond, bildad sedan riksdagen 1954 beslutat att biblioteksersättning till författare, översättare och illustratörer skulle införas.
 9. Niels Steensgaard

  Steensgaard, Niels, 1932–2013, dansk historiker, professor vid Köpenhamns universitet 1977–2002.
 10. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.