1. bödel

  bödel, en av samhället anställd person med uppgift att verkställa olika former av straff, framför allt dödsstraff.
 2. Böda kronopark

  Böda kronopark ligger på norra Öland och består huvudsakligen av 6 000 ha skogsmark.
 3. Böda

  Böda, f.d. församling i Borgholms kommun, Öland (Kalmar län).
 4. Bödeln

  Bödeln, roman av Pär Lagerkvist, utgiven 1933.

 5. bödel

  bödel [bö`- el. bö´-] subst. ~n bödlar ORDLED: bödl-ar
  Svensk ordbok
 6. bödelsdräng

  bö`delsdräng subst. ~en ~ar ORDLED: bödels--dräng-en
  Svensk ordbok
 7. Nordöland

  Nordöland, församling i Växjö stift, Borgholms kommun, Öland (Kalmar län); 2 344 invånare (2016).

 8. Åkerbo härad

  Åkerbo härad, äldre administrativt område bestående av Ölands fem nordligaste socknar (Böda, Högby, Källa, Persnäs och Föra).
 9. Borgholm

  Borgholm, kommun och tätort (stad)på Öland (Kalmar län).

 10. Öland

  Öland, landskap i Götaland.