1. bödel

  bödel, en av samhället anställd person med uppgift att verkställa olika former av straff, framför allt dödsstraff.
 2. Bödeln

  Bödeln, roman av Pär Lagerkvist, utgiven 1933.

 3. bödel

  bödel [bö`- el. bö´-] subst. ~n bödlar ORDLED: bödl-ar
  Svensk ordbok
 4. bödelsdräng

  bö`delsdräng subst. ~en ~ar ORDLED: bödels--dräng-en
  Svensk ordbok
 5. Reinhard Heydrich

  Heydrich, Reinhard, 1904–42, tysk politiker (nazist).

 6. skarprättare

  skarprättare, av samhället anställd person som verkställde dödsstraff.
 7. Bob Hansson

  Hansson, Robert (Bob), född 1970, författare och estradpoet.

 8. Friedrich Dürrenmatt

  Dürrenmatt, Friedrich, född 5 januari 1921, död 14 december 1990, schweizisk författare.
 9. Jenny Erpenbeck

  Erpenbeck, Jenny, född 1967, tysk författare.

 10. Heinz Reinefarth

  Reinefarth, Heinrich-Friedrich ( Heinz), 1903–79, tysk militär, SS-Gruppenführer (general) och generallöjtnant i polisen.