1. yxa

    yxa, kraftigt huggredskap bestående av ett yxhuvud av sten eller metall försett med en eller två eggar, samt därtill hörande skaft.
  2. bila

    2bi`la subst. ~n bilor ORDLED: bil-an
    Svensk ordbok