1. bög

  bög, homosexuell man.
 2. bög

  bög subst. ~en ~ar ORDLED: bög-en
  Svensk ordbok
 3. homosexualitet

  homosexualitet betyder att en person har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till människor av samma kön som den själv.
 4. gay

  gay är ett ord för en man eller en kvinna som är homosexuell, alltså en person som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en person av samma kön.
 5. lesbisk

  lesbisk är ett ord för en kvinna som är homosexuell, alltså en kvinna som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en annan kvinna.
 6. Der er et yndigt land

  Der er et yndigt land, den ena av Danmarks två officiellt antagna nationalsånger.
 7. flata

  flata är ett ord för en kvinna som är homosexuell, alltså en kvinna som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en annan kvinna.
 8. Tiina Rosenberg

  Rosenberg, Tiina, född 1958, teatervetare, sedan 2012 professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

 9. Zarah Leander

  Leander, Zarah, född Hedberg, 1907–81, sångerska och skådespelerska.

 10. homofobi

  homofobi betyder stark rädsla eller avsky för homosexualitet, alltså förmågan att bli förälskad i och känna sexuell lust till en person av samma kön.