1. bög

  bög är ett ord för en man som är homosexuell, alltså en man som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en annan man.
 2. bög

  bög subst. ~en ~ar ORDLED: bög-en
  Svensk ordbok
 3. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 4. äktenskap

  äktenskap (medellågtyska echtschop), en i särskilda former ingången förbindelse mellan två personer.
 5. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan, evangeliskt-lutherskt trossamfund, nationalkyrka med viss relation till staten.

 6. gay

  gay är ett ord för en man eller en kvinna som är homosexuell, alltså en person som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en person av samma kön.
 7. Zarah Leander

  Leander, Zarah, född Hedberg, 1907–81, sångerska och skådespelerska.

 8. Der er et yndigt land

  Der er et yndigt land, den ena av Danmarks två officiellt antagna nationalsånger.
 9. flata

  flata är ett ord för en kvinna som är homosexuell, alltså en kvinna som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en annan kvinna.
 10. Ralf König

  König, Ralf, född 1960, tysk serieskapare.