1. bög

  bög är ett ord för en man som är homosexuell, alltså en man som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en annan man.
 2. äktenskap

  äktenskap (medellågtyska echtschop), en i särskilda former ingången förbindelse mellan två personer.
 3. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.
 4. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 5. gay

  gay är ett ord för en man eller en kvinna som är homosexuell, alltså en person som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en person av samma kön.
 6. lesbisk

  lesbisk är ett ord för en kvinna som är homosexuell, alltså en kvinna som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en annan kvinna.
 7. flata

  flata är ett ord för en kvinna som är homosexuell, alltså en kvinna som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en annan kvinna.
 8. bög

  bög subst. ~en ~ar ORDLED: bög-en
  Svensk ordbok
 9. Der er et yndigt land

  Der er et yndigt land, den ena av Danmarks två officiellt antagna nationalsånger.
 10. Tiina Rosenberg

  Rosenberg, Tiina, född 1958, teatervetare, sedan 2012 professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.