1. böjhållfasthet

  böjhållfasthet, materialteknisk benämning på den maximala spänning ett material kan ta upp vid böjprov.
 2. böjning

  böjning, flexion , inom språkvetenskapen: de systematiska förändringar i ett ords form som har grammatisk funktion.
 3. böjningsändelse

  böjningsändelse, suffix varmed en viss böjd ordform bildas.
 4. böjstyvhet

  böjstyvhet, inom strukturmekaniken ett mått på en balks styvhet mot böjning.
 5. Böjgen

  Böjgen, övernaturligt väsen i norsk sägen, mest känt genom Ibsens ”Peer Gynt”, där det får representera ”akkordens aand”, dvs. slingrande kompromissvilja, obenägenhet att ta ställning till livsproblemen.
 6. böjning

  böjning, inom fysiken: en vågrörelses beteende vid en skarp kant eller spalt.
 7. böjsvängning

  böjsvängning, inom strukturdynamiken ett svängningsfenomen hos balkar, orsakat av snabb lastpåläggning eller stöt riktad vinkelrätt mot balkaxeln.
 8. böjträ

  böjträ, genom kokning eller ångning uppmjukat och därefter böjt trä.
 9. böjflytgräns

  böjflytgräns, den största spänning ett material kan ta upp i ett böjprov utan att en bestående plastisk formförändring sker i materialet (se även sträckgräns).
 10. böj

  2böj´ subst. ~et ORDLED: böj-et
  Svensk ordbok