1. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur, sammanfattande benämning på muskulaturen i människokroppens rörelseapparat (och motsvarande muskler hos andra ryggradsdjur).
 2. masspektrometri

  masspektrometri, masspektroskopi, MS, metod för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor med masspektrometer.
 3. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 4. Golfströmmen

  Golfströmmen är en varm havsström som har betydelse för klimatet i Sverige och andra länder i Nordeuropa.
 5. depression

  depression, djupgående lågkonjunktur, period när det råder kraftig avmattning av den ekonomiska aktiviteten i samhället, t.ex. med minskad efterfrågan av varor och tjänster.
 6. gepard

  gepard, cheetah, jaktleopard, Acinonyx jubatus, art i familjen kattdjur.
 7. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.
 8. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 9. ordbok

  ordbok är en bok (eller numera ofta en databas) som talar om vad ord betyder och hur de uttalas, böjs och används.
 10. tall

  tall, fur, fura, Pinus sylvestris, art i barrväxtfamiljen tallväxter.