1. böjstyvhet

  böjstyvhet, inom strukturmekaniken ett mått på en balks styvhet mot böjning.
 2. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur, sammanfattande benämning på muskulaturen i människokroppens rörelseapparat (och motsvarande muskler hos andra ryggradsdjur).
 3. böjsvängning

  böjsvängning, inom strukturdynamiken ett svängningsfenomen hos balkar, orsakat av snabb lastpåläggning eller stöt riktad vinkelrätt mot balkaxeln.
 4. depression

  depression, djupgående lågkonjunktur, period när det råder kraftig avmattning av den ekonomiska aktiviteten i samhället, t.ex. med minskad efterfrågan av varor och tjänster.
 5. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 6. masspektrometri

  masspektrometri, masspektroskopi, MS, metod för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor med masspektrometer.
 7. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 8. Golfströmmen

  Golfströmmen är en varm havsström som har betydelse för klimatet i Sverige och andra länder i Nordeuropa.
 9. gepard

  gepard, cheetah, jaktleopard, Acinonyx jubatus, art i familjen kattdjur.
 10. hållfasthet

  hållfasthet är en beskrivning av hur mycket ett fast material tål att tryckas ihop, dras ut, böjas och vridas utan att det blir någon skada på det.