1. bök

  bök subst. ~et ORDLED: bök-et
  Svensk ordbok
 2. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 3. böka

  bö`ka verb ~de ~t ORDLED: bök-ar SUBST.: bökande, bökning; bök
  Svensk ordbok
 4. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.

 5. bökig

  bö`kig adj. ~t ORDLED: bök-ig
  Svensk ordbok
 6. vildsvin

  vildsvin är ett djur.
 7. Per Johan Böklin

  Böklin, Per Johan, 1796–1867, skolman, rektor i Kristianstad 1832–43, därefter präst.
 8. tryne

  tryne, nosens tillplattade, förtjockade ände hos svin.
 9. brudbröd

  brudbröd, brudspira , Filipendula vulgaris, art i familjen rosväxter.
 10. bokollon

  bokollon, bokens frukter, nötterna.