1. bön

  bön innebär att vända sig till och försöka ha kontakt med en gud eller annan högre makt.
 2. bön

  bön subst. ~en ~er ORDLED: bön-en
  Svensk ordbok
 3. bön-religion

  bön-religion, tibetansk religionsform, se bon.
 4. Herrens bön

  Herrens bön, dvs.
 5. Jungfruns bön

  Jungfruns bön, franska La Prière d’une vierge, pianostycke i sentimental stil, komponerat 1851 av den polska tonsättaren Tekla Bądarzewska ( 1834–61).
 6. Manasses bön

  Manasses bön, judisk skrift från tiden kring Kr.f., i luthersk tradition räknad till Gamla Testamentets apokryfer.
 7. Asarjas bön

  Asarjas bön, ett av fem s.k. Tillägg till Daniel som finns i den grekiska och latinska versionen av Daniels bok.
 8. eukaristisk bön

  eukaristisk bön, anafora, nattvardsbön, den kristna nattvardens huvudbön, präglad av lovprisning och bönfallande (härav benämningen ”eukaristi” för nattvarden).
 9. böna

  böna, Phaseolus vulgaris, art i familjen ärtväxter.
 10. bönor

  bönor är olika arter ärtväxter.