1. bön

  bön, den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde.
 2. bönekvarn

  bönekvarn, oegentlig benämning på vad de tibetanska buddhisterna kallar ”juveldharmas hjul” (med anspelning på ”lärans hjul”, som buddhan Shakyamuni satte i rörelse med sin Benarespredikan; det är då ej fråga om bön), ett redskap som används för att vinna andliga förtjänster.
 3. bönetider

  bönetider är bestämda tider för bön i olika religioner.
 4. Manasses bön

  Manasses bön, judisk skrift från tiden kring Kr.f., i luthersk tradition räknad till Gamla Testamentets apokryfer.
 5. böneremsor

  böneremsor, tefillin, remmar med en kapsel som innehåller handpräntade pergamentremsor med ord ur Tora (Andra Moseboken 13:1–10, 10:11–16, Femte Moseboken 6:4–9, 11:13–21).
 6. bönor

  bönor, namn på arter ur ärtväxtsläktena Phaseolus, Vicia, Glycine, Prosopis, Vigna, Lablab och Cajanus.
 7. bönhas

  bönhas, ett förr använt öknamn på person som utövade hantverk utan laglig rättighet.
 8. eukaristisk bön

  eukaristisk bön, anafora, nattvardsbön, den kristna nattvardens huvudbön, präglad av lovprisning och bönfallande (härav benämningen ”eukaristi” för nattvarden).
 9. bönematta

  bönematta, arabiska sajjāda, persiska namāzlik, används av muslimer att förrätta sin bön på (jämför bönetider); dess syfte är att skapa en böneplats som är ren och avgränsad från omvärlden.
 10. böna

  böna, Phaseolus vulgaris, art i familjen ärtväxter.