1. bön

  bön, den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde.
 2. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 3. Jerusalem

  Jerusalem, hebreiska Yerushalayim, arabiska al-Quds, stad i Israel och på den av Israel ockuperade Västbanken; 882 600 invånare (2017).

 4. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 5. bönor

  bönor, namn på arter ur ärtväxtsläktena Phaseolus, Vicia, Glycine, Prosopis, Vigna, Lablab och Cajanus.
 6. kippa

  kippa, ett slags kalott som är allmän bland nutidens religiösa judar.
 7. böna

  böna, Phaseolus vulgaris, art i familjen ärtväxter.
 8. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 9. imam

  imam, böneledare för den gemensamma bönen inom islam.
 10. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.