1. Stora Bör

  Stora Bör, sjö i södra Värmland; för belägenhet se landskapskarta Värmland.
 2. börs

  börs, organisation som bedriver handel med börsverksamhet, dvs. regelbundet sammanför köp- och säljanbud till affär.

 3. börs

  börs, detsamma som penningpung (jämför portmonnä).
 4. börskrasch

  börskrasch innebär en kraftig och snabb nedgång av aktuellt pris på en börs, till exempel på aktier.
 5. börsbolag

  börsbolag, börsföretag, aktiebolag som har aktier inregistrerade vid en fondbörs, t.ex. Skanska AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
 6. börsvärde

  börsvärde, det totala antalet aktier i ett börsbolag multiplicerat med aktuell börskurs.
 7. börskurs

  börskurs, det pris som en aktie noteras till på börsen.
 8. Börstorp

  Börstorp, herrgård i Mariestads kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 9. börsombud

  börsombud, börsmäklare, en person anställd hos en börsmedlem som efter godkännande av börsstyrelsen får handla med värdepapper för dennes räkning på börsen.
 10. Börje

  Börje, mansnamn, av fornsvenska Byrghe, Byrie, som i sin tur är utvecklade ur Birger.