1. börskrasch

  börskrasch, kraftig och snabb kursnedgång på en börs.

 2. börs

  börs är en marknad där man köper och säljer någonting under stränga regler.
 3. Börje Ahlstedt

  Ahlstedt, Börje, född 21 februari 1939, skådespelare.
 4. bördiga halvmånen

  bördiga halvmånen, engelska Fertile Crescent, benämning som från början avsåg ett område som sträcker sig från Mesopotamien till Egypten och inom vilket civilisationen först uppstod.
 5. börsnoterade aktier

  börsnoterade aktier, aktier som är inregistrerade vid en fondbörs.
 6. börvärde

  börvärde, önskat värde på utsignalen i en reglerkrets (jämför reglerteknik).
 7. bördsrätt

  bördsrätt, den rätt som i äldre tid tillkom släktingar att vid försäljning av jord få förvärva den utbjudna jorden före utomstående personer, som inte var besläktade med den som ville avyttra jorden.
 8. börsvärde

  börsvärde, det totala antalet aktier i ett börsbolag multiplicerat med aktuell börskurs.
 9. börskurs

  börskurs, det pris som en aktie noteras till på börsen.
 10. Börshuset

  Börshuset, byggnad i Gamla stan i Stockholm, uppförd 1768–76 efter ritningar av Erik Palmstedt och C.J. Cronstedt.