1. börd

  börd, synonym till härstamning.
 2. börd

  bö´rd subst. ~en ORDLED: börd-en
  Svensk ordbok
 3. äkta börd

  äkta börd, detsamma som äktenskaplig börd.
 4. äktenskaplig börd

  äktenskaplig börd, äkta börd, äldre term för att ett barns föräldrar var gifta med varandra vid barnets avlande eller födelse (s.k. ursprunglig äktenskaplig börd) eller att de gift sig med varandra efter barnets födelse (s.k. äktenskaplig börd genom legitimation).
 5. utomäktenskaplig börd

  utomäktenskaplig börd hade till 1976 enligt föräldrabalken barn födda utom äktenskapet.
 6. bördighet

  bördighet, inom botaniken en term som anger vegetationens frodighet på ståndorten (växtplatsen).
 7. bördspresumtion

  bördspresumtion, antagandet att den äkta mannen är far till hustruns barn.
 8. bördstalan

  bördstalan, talan vid domstol, förd av den som i kraft av sin bördsrätt ville lösa till sig fast egendom som släkting försålt eller på annat sätt avhänt sig.
 9. bördsrätt

  bördsrätt, den rätt som i äldre tid tillkom släktingar att vid försäljning av jord få förvärva den utbjudna jorden före utomstående personer, som inte var besläktade med den som ville avyttra jorden.
 10. bördiga halvmånen

  bördiga halvmånen, engelska Fertile Crescent, benämning som från början avsåg ett område som sträcker sig från Mesopotamien till Egypten och inom vilket civilisationen först uppstod.