1. börda

  2bö`rda verb ~de ~t ORDLED: börd-ar SUBST.: bördande, bördning
  Svensk ordbok
 2. börda

  1bö`rda subst. ~n bördor ORDLED: börd-an
  Svensk ordbok
 3. Nilen

  Nilen, arabiska Baḥr an-Nīl, flod i Afrika; 6 670 km lång (inklusive Kagera).

 4. bördighet

  bördighet, inom botaniken en term som anger vegetationens frodighet på ståndorten (växtplatsen).
 5. äkta börd

  äkta börd, detsamma som äktenskaplig börd.
 6. äktenskaplig börd

  äktenskaplig börd, äkta börd, äldre term för att ett barns föräldrar var gifta med varandra vid barnets avlande eller födelse (s.k. ursprunglig äktenskaplig börd) eller att de gift sig med varandra efter barnets födelse (s.k. äktenskaplig börd genom legitimation).
 7. utomäktenskaplig börd

  utomäktenskaplig börd hade till 1976 enligt föräldrabalken barn födda utom äktenskapet.
 8. bördiga halvmånen

  bördiga halvmånen, engelska Fertile Crescent, benämning som från början avsåg ett område som sträcker sig från Mesopotamien till Egypten och inom vilket civilisationen först uppstod.
 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.