1. skattebärare

  skattebärare, person som får bära den faktiska bördan av en skatt.
 2. trierark

  trierark, i Athen under 400-talet f.Kr. en välbärgad medborgare som av strategerna ålagts att utrusta samt under ett år underhålla och vara befälhavare för en trier.
 3. inkomstindex

  inkomstindex, index som mäter den allmänna löneutvecklingen.
 4. bärredskap

  bärredskap, bärdon.
 5. Atlas

  Atlas, i grekisk myt en titan som, till straff för att han deltagit i titanernas uppror, på sina axlar bär de pelare som håller himlen uppe.
 6. offentlig ekonomi

  offentlig ekonomi, område inom nationalekonomin som studerar den offentliga sektorns uppgifter och inverkan på samhällsekonomin.
 7. Ralph Giordano

  Giordano, Ralph, 1923–2014, tysk författare, journalist och regissör.
 8. flyktingkrisen 2015

  flyktingkrisen 2015, benämning på händelserna 2015 då ett ovanligt stort antal människor tog sig till EU-länderna för att söka asyl.

 9. genetisk rådgivning

  genetisk rådgivning, information till en person beträffande risken att drabbas av ärftlig sjukdom eller för dennes barn att drabbas av sådan.
 10. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.