1. bördiga halvmånen

  bördiga halvmånen, engelska Fertile Crescent, benämning som från början avsåg ett område som sträcker sig från Mesopotamien till Egypten och inom vilket civilisationen först uppstod.
 2. bördighet

  bördighet, inom botaniken en term som anger vegetationens frodighet på ståndorten (växtplatsen).
 3. bördig

  bö`rdig adj. ~t ORDLED: börd-ig
  Svensk ordbok
 4. Nilen

  Nilen, arabiska Baḥr an-Nīl, flod i Afrika; 6 670 km lång (inklusive Kagera).

 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. Söderslätt

  Söderslätt, slättbygd i sydväst Skåne, ungefär motsvarande de tre häraderna Oxie, Skytt och Vemmenhög.

 7. Jamaica

  Jamaica, stat i Västindien.

 8. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. stäpp

  stäpp, i ursprunglig mening grässtäpp, gräsdominerat område nästan helt utan träd eller större buskar.