1. börs

  börs är en marknad där man köper och säljer någonting under stränga regler.
 2. börskrasch

  börskrasch, kraftig och snabb kursnedgång på en börs.

 3. börsnoterade aktier

  börsnoterade aktier, aktier som är inregistrerade vid en fondbörs.
 4. börsbolag

  börsbolag, börsföretag, aktiebolag som har aktier inregistrerade vid en fondbörs, t.ex. Skanska AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
 5. börskurs

  börskurs, det pris som en aktie noteras till på börsen.
 6. börsintroduktion

  börsintroduktion, notering av ett företags aktier på en fondbörs för aktiehandel.
 7. börs

  börs, detsamma som penningpung (jämför portmonnä).
 8. hamburger börs

  hamburger börs, hasardkortspel av lotterityp.
 9. börsstopp

  börsstopp, handelsstopp, handeln med en viss aktie stoppas tillfälligt.
 10. Näringslivets Börskommitté

  Näringslivets Börskommitté, NBK, organisation som verkar för god sed på aktiemarknaden genom att utge rekommendationer av börsetisk art.