1. bössa

  bössa, kulvapen med räfflad pipa.

 2. bössa

  böss`a subst. ~n bössor ORDLED: böss-an
  Svensk ordbok
 3. bösshåll

  böss`håll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: böss--håll-et
  Svensk ordbok
 4. bössinsamling

  böss`insamling subst. ~en ~ar ORDLED: böss--in-saml-ing-en
  Svensk ordbok
 5. fysiljera

  fysiljera (franska fusiller, av fusil ’gevär’, ’bössa’), avrätta genom skjutning.
 6. friskytt

  friskytt, i folktron benämning på den som skaffat sig en övernaturlig förmåga att med sin bössa alltid träffa det villebråd han önskade, liksom att tvinga det inom skotthåll.
 7. Anders Wåhlberg

  Wåhlberg, Anders, ca 1720–1793, böss- och pistolsmed, mästare 1763, hovleverantör 1764.
 8. muskedunder

  muskedunder, kort grovkalibrigt gevär som på 1600- och 1700-talen användes av flottan.
 9. fattigbössa

  fattigbössa, insamlingsbössa för bidrag till de fattigas försörjning.
 10. papegojskjutning

  papegojskjutning, medeltida tävlingsform som gick ut på att skjuta prick på en fågelfigur, kallad papegoja, i toppen av en hög stång.