1. böter

  böter är ett straff som innebär att man tvingas betala pengar.
 2. böta

  böta, att med tråd laga maskorna i ett nätfiskeredskap, t.ex. fiskenät, trål etc.
 3. bötfälla

  bötfälla, att döma någon till böter.
 4. bötesförvandling

  bötesförvandling, omvandling av obetalda böter till fängelsestraff.
 5. Bötom

  Bötom, finska Karijoki, kommun i Södra Österbotten, Finland.

 6. bötnål

  bötnål, handredskap för lagning av nätfiskeredskap.
 7. Carl Wilhelm Böttiger

  Böttiger, Carl Wilhelm, 1807–78, skald, språk- och litteraturforskare, farbror till John Böttiger.
 8. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 9. normerade böter

  normerade böter, böter som bestäms enligt en särskild beräkningsgrund som är angiven för brottet.
 10. böter

  böter se 2bot
  Svensk ordbok