1. böter

  böter, straff i form av tvångsbetalning av pengar enligt brottsbalken (BrB).
 2. normerade böter

  normerade böter, böter som bestäms enligt en särskild beräkningsgrund som är angiven för brottet.
 3. bötesförvandling

  bötesförvandling, omvandling av obetalda böter till fängelsestraff.
 4. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 5. förtal

  förtal, ärekränkningsbrott som begås av den som utpekar en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.
 6. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 7. böter

  böter se 2bot
  Svensk ordbok
 8. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 9. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 10. brottspåföljd

  brottspåföljd är ett straff eller någon annan påföljd för ett brott.