1. bötfälla

  bötfälla, att döma någon till böter.
 2. bötfälla

  bö`tfälla verb bötfällde bötfällt, pres. bötfäller ORDLED: böt--fäll-er SUBST.: bötfällande, bötfällning
  Svensk ordbok
 3. rattsurfning

  rattsurfning, benämning på användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning. 

 4. Stabilitets- och tillväxtpakten

  Stabilitets- och tillväxtpakten, regelverk inom EU som ska se till att medlemsländerna bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.
 5. hastighetskamera

  hastighetskamera, mobil eller stationär kamera som används av polisen för hastighetsövervakning av fordon på vägarna.
 6. Europeiska kommissionen

  Europeiska kommissionen, EU-kommissionen, engelska The European Commission, central institution inom Europeiska unionen (EU).

 7. Qatar

  Qatar, stat och självständigt emirat på Arabiska halvöns kust mot Persiska viken.