1. babbel

  babb´el subst. babblet ORDLED: babbl-et
  Svensk ordbok
 2. barbar

  barbar, främling, utlänning (i förhållande till grekerna eller romarna), i allmänhet nedsättande; person hörande till ett ociviliserat och grymt folk, primitiv, grym och omänsklig person.
 3. bubbel

  bubb´el subst. bubblet ORDLED: bubbl-et
  Svensk ordbok
 4. babbla

  babb`la verb ~de ~t ORDLED: babbl-ar SUBST.: babblande; babbel
  Svensk ordbok