1. babords halsar

  babords halsar, term inom seglingen.
 2. babordsvakt

  ba`bordsvakt subst. ~en ~er ORDLED: ba-bords--vakt-en
  Svensk ordbok
 3. babord

  babord, fartygets vänstra sida.
 4. nederländska

  nederländska är ett språk som talas främst i Nederländerna och i norra Belgien (Flandern), men också i Surinam samt Nederländska Antillerna och Aruba.
 5. sjömärke

  sjömärke, ljud- eller ljusmärke som markerar farled eller hinder och är avsett för navigering till sjöss.
 6. Andrea Doria

  Andrea Doria, italiensk atlantångare, byggd på Ansaldovarvet i Genua 1953.
 7. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.
 8. styrbord

  styrbord, högra sidan av fartyg eller båt. Benämningen kommer av att på segelfartyg med styråra denna var placerad på fartygets högra sida.
 9. babord

  1ba´bord subst., ingen böjning ORDLED: ba-bord
  Svensk ordbok
 10. babord

  2ba´bord adv. ORDLED: ba-bord
  Svensk ordbok