1. backstugusittare

  backstugusittare, i det äldre svenska agrarsamhället benämning på personer som bodde i s.k. backstugor, icke skattlagda mindre hus på en jordägares mark eller en bys allmänning.

 2. backsippa

  backsippa, Pulsatilla vulgaris, art i familjen ranunkelväxter.
 3. backfisch

  backfisch, skämtsamt uttryck för en flicka i de mellersta tonåren, ”flicksnärta”.
 4. back

  back, verkstadstekniskt maskinelement som håller skärverktyg eller arbetsstycke.
 5. back

  back är en spelare i ett lag som i första hand har till uppgift att försvara.
 6. back

  back, en i fören på fartyg uppbyggd del, som har till syfte att minska risken för att ”skeppa grönt vatten”, dvs. att vid gång i hög sjö få vatten på däck.
 7. backgammon

  backgammon, den internationellt mest kända formen av brädspel.
 8. backlash

  backlash, benämning på den reaktion mot den amerikanska kvinnorörelsens framsteg som Susan Faludi, då journalist på Wall Street Journal, beskrev i sin bok ”Backlash” (1991).
 9. backhoppning

  backhoppning är en skidsport som går ut på att hoppa så långt och så snyggt som möjligt från en speciell hoppbacke.
 10. backlandskap

  backlandskap, småkuperat moränlandskap med kullar och korta moränryggar utan särskild orientering.