1. backstuga

  backstuga, stuga på ofri (hyrd eller upplåten) mark utan tillhörig jord, ofta på en bondbys ofruktbara utmark (se backstugusittare).
 2. backsmörblomma

  backsmörblomma, Ranunculus polyanthemos, art i familjen ranunkelväxter.
 3. backscattermätning

  backscattermätning, fysikalisk, aktiv mätmetod där strålning (elektromagnetisk, partiklar eller ljudvågor) sänds ut från en källa och sprids av det uppmätta objektet.
 4. backsmultron

  backsmultron, nejkon, Fragaria viridis, art i familjen rosväxter.
 5. backsippa

  backsippa, Pulsatilla vulgaris, art i familjen ranunkelväxter.
 6. backstarr

  backstarr, Carex ericetorum, art i växtfamiljen halvgräs.
 7. backskärvfrö

  backskärvfrö, Thlaspi alpestre, art i familjen korsblommiga växter.
 8. backskafting

  backskafting, Brachypodium pinnatum, art i växtfamiljen gräs.
 9. backslag

  backslag, anordning för att frikoppla drivningen till en axel samt kasta om axelns rotationsriktning.
 10. backsilja

  backsilja, Peucedanum oreoselinum, art i familjen flockblomstriga växter, en 30–100 cm hög, flerårig ört med lukt av morot och med trind, något rödaktig stjälk.