1. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 2. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 3. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 4. romerska bad

  romerska bad, se bad och termer.
 5. Baden–Württemberg

  Baden–Württemberg, delstat i sydvästra Tyskland; 35 751 km2, 10,9 miljoner invånare (2016).

 6. Colombia

  Colombia är ett land i nordvästra Sydamerika.

 7. Ruth Bader Ginsburg

  Bader Ginsburg, Ruth, född Bader, 1933–2020, amerikansk jurist, ledamot i Högsta domstolen (Supreme Court) från 1993. 

 8. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 9. bad

  bad av olika typer används vid kemiskt laboratoriearbete för att ge jämn värmetillförsel till reaktionsblandningar m.m.
 10. gejser

  gejser är en het källa som då och då sprutar ut hett vatten och vattenånga som en fontän.