1. Badashanren

  Badashanren, pseudonym för Zhu Da, 1625–1705, kinesisk konstnär.
 2. Baden-Baden

  Baden-Baden, stad i delstaten Baden–Württemberg, Tyskland, 70 km väster om Stuttgart; 53 000 invånare (2014).
 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. Baden

  Baden, tidigare storhertigdöme i sydvästra Tyskland, numera ingående i delstaten Baden–Württemberg.
 5. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 6. Istanbul

  Istanbul, turkiska İstanbul, till 1926 Konstantinopel, stad i nordvästra Turkiet; 14 miljoner invånare (2015).
 7. Bath

  Bath, antikens Aquae Sulis, stad i sydvästra England, Storbritannien; 100 200 invånare (2016).

 8. Baden–Württemberg

  Baden–Württemberg, delstat i sydvästra Tyskland; 35 751 km2, 10,9 miljoner invånare (2016).

 9. romerska bad

  romerska bad, se bad och termer.
 10. apor

  apor, allmänspråklig benämning på flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.