1. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 2. romerska bad

  romerska bad, se bad och termer.
 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. Badashanren

  Badashanren, pseudonym för Zhu Da, 1625–1705, kinesisk konstnär.
 5. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 6. kosher

  kosher, koscher, kascher, judisk term för ett föremåls användbarhet för rituellt bruk, oftast föda enligt judendomens matregler (lagarna om ’användbarhet’, kashrut).
 7. Ruth Bader Ginsburg

  Bader Ginsburg, Ruth, född Bader, 1933–2020, amerikansk jurist, ledamot i Högsta domstolen (Supreme Court) från 1993. 

 8. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 9. Michael Jackson

  Jackson, Michael, född 29 augusti 1958, död 25 juni 2009, amerikansk sångare och låtskrivare, bror till Janet Jackson.
 10. termer

  termer, thermer, benämning på större romersk badanläggning.