1. badwill

    badwill, dåligt anseende och dålig publicitet som kan minska t.ex. ett företags anseende och dess värde.
  2. goodwill

    goodwill, gott rykte, det goda anseende som ett land, en person, ett företag/organisation kan åtnjuta.