1. bagage

  bagage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] ORDLED: bag-ag-et
  Svensk ordbok
 2. bagageinlämning

  bagageinlämning [-a`ʃ-] subst. ~en ~ar ORDLED: bag-age--in-lämn-ing-en
  Svensk ordbok
 3. bagageutrymme

  bagageutrymme [-a`ʃ-] subst. ~t ~n ORDLED: bag-age--ut-rymm-et
  Svensk ordbok
 4. bagagelucka

  bagagelucka [-a`ʃ-] subst. ~n bagageluckor ORDLED: bag-age--luck-an
  Svensk ordbok
 5. portier

  portier, hotellanställd med uppgift att bl.a. lämna ut nycklar och bevaka gästernas ankommande och avresande.
 6. flygplats

  flygplats, markområde med en eller flera banor för landning och start med flygplan.
 7. Karl Anders af Kullberg

  af Kullberg, Karl Anders, 1813–57, författare, medarbetare i Aftonbladet 1846–56.
 8. röntgenundersökning

  röntgenundersökning är en undersökning med en metod som gör att man kan se in i kroppen.
 9. Ingrid Arvidsson

  Arvidsson, Ingrid, född Löfstedt 1919, författare, litteratur- och filmkritiker i Dagens Nyheter 1949–66, kulturattaché i Washington 1966–72, programchef på Sveriges Radio 1973–79 och producent där 1979–84; dotter till Einar Löfstedt.
 10. Tove Jansson

  Tove Jansson var en finlandssvensk författare och konstnär.