1. helgon

  helgon är en person som levt ett liv mycket nära Gud.
 2. danska

  danska är det språk som talas i Danmark.
 3. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 4. Boko Haram

  Boko Haram, militant islamistisk grupp bildad i nordöstra Nigeria.
 5. particip

  particip, klass av ord där stammen är ett verb men där participsuffixet gör att hela ordet erinrar om ett adjektiv.
 6. golf

  golf, ett precisionsspel med klubba och boll på särskilda banor, där det gäller att slå bollen i hål med så få slag som möjligt.

 7. Sveriges bagare och konditorer

  Sveriges bagare och konditorer, SBK, branschorganisaton för bageri- och konditoriföretag, bildat 1900.
 8. bug

  bug, i datorsammanhang: programfel. Se bugg.
 9. bröd

  bröd, ett av baslivsmedlen i stora delar av världen.
 10. arbetsvärde

  arbetsvärde, mått på den mängd mänskligt arbete som går åt vid framställningen av en produkt.