1. bagg

  bagg se bag
  Svensk ordbok
 2. bagge

  bagge kallas handjuret av får; läs mer om får.
 3. Bagges Tryckeri

  Bagges Tryckeri, Stockholm, verksamt 1855–1932, tryckte svenska sedlar (bl.a. dem med ”Moder Svea”), frimärken (t.ex. ringtyp och Oscar  II), aktiebrev, obligationer, postens blanketter m.m.
 4. Baggetorp

  Baggetorp, tätort i Vingåkers kommun, Södermanland (Södermanlands län), 12 km väster om Katrineholm; 490 invånare (2016).

 5. baggsöta

  baggsöta, Gentiana purpurea, art i familjen gentianaväxter.
 6. baggböleri

  baggböleri, ursprungligen olovlig avverkning på kronoskog, antingen som ren stöld eller i form av otillåtna uttag i stockfångstskog, dvs. skog som ger sågtimmer.
 7. Baggiumkoncernen

  Baggiumkoncernen, Baggium AB, Kållered, koncern som bedriver verksamhet inom utbildning samt vård- och behandlingsverksamhet.
 8. Baggensstäket

  Baggensstäket, smalt sund som förbinder Baggensfjärden och Lännerstasunden sydöst om Stockholm.
 9. Baggböle

  Baggböle, herrgård och f.d. sågverk vid Baggböleforsen i Umeälven, Västerbotten (Västerbottens län).
 10. baggara

  baggara, gemensam benämning på en rad arabiska nomadstammar i Sudan, Niger, Tchad och Centralafrikanska republiken, se baqqara.