1. baissa

  baissa [bä`sa] verb ~de ~t ORDLED: baiss-ar SUBST.: baissande, baissning
  Svensk ordbok
 2. baisse

  baisse, en situation som kännetecknas av låga och/eller fallande priser.
 3. baisse

  baisse [bä´s] subst. ~n [bä´sen] ~r [bä`ser] ORDLED: baiss-en
  Svensk ordbok
 4. hausse

  hausse, en situation som kännetecknas av snabbt stigande priser.
 5. bear market

  bear market, vardaglig benämning på ett marknadsläge som kännetecknas av generellt sjunkande kurser på börsen (börsnedgång, baisse).
 6. haussa

  haussa [hå`sa] verb ~de ~t ORDLED: hauss-ar SUBST.: haussande
  Svensk ordbok
 7. hausse

  hausse [hå´s] subst. ~n [hå´sen] ~r [hå`ser] ORDLED: hauss-en
  Svensk ordbok