1. bajonett

  bajonett var ett äldre blankvapen att sticka fienden eller djur med.
 2. bajonett

  bajonett´ subst. ~en ~er ORDLED: bajon-ett-en
  Svensk ordbok
 3. assegaj

  assegaj, assagaj, kastspjut av trä med spets av järn; används av bantufolk, bl.a. zulu.
 4. bajonettfattning

  bajonettfattning, anordning för att med en kort vridrörelse fästa två kopplingshalvor (eller motsvarande) av rotationssymmetrisk karaktär vid varandra.
 5. spjut

  spjut, vapen med en spets i hårt material, vanligen sten, ben eller metall för stöt eller kast vid jakt och i strid.
 6. pik

  pik, långspjut, stångvapen, ett slags förlängt stötspjut.
 7. Wira bruk

  Wira bruk, f.d. vapensmedja i Roslags-Kulla 25 km söder om Norrtälje, anlagd omkring 1630 av Clas Fleming.
 8. lineartaktik

  lineartaktik, en på 1700-talet tillämpad uppställning för strid av ett arméförband på bredden, varigenom verkan av eldvapen starkt kunde förbättras.
 9. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 10. blankvapen

  blankvapen kallas vapen som vanligtvis är av metall och kan slipas och poleras så att de blänker.