1. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 2. bakgrundsstrålning

  bakgrundsstrålning, den strålning som ständigt finns på en viss plats.
 3. bakteriofag

  bakteriofag, fag, virus som infekterar bakterier.

 4. bakpulver

  bakpulver, livsmedelstillsatser som används i stället för jäst då degen håller så mycket fett eller socker att jästen inte kan verka eller då kort produktionstid eftersträvas.
 5. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 6. bakteriekultur

  bakteriekultur, förökning (odling) av bakterier eller en ansamling av bakterier som erhållits genom odling.
 7. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 8. baktericid

  baktericid, bakteriedödande ämne.
 9. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 10. bakelit

  bakelit, fenolplast, en osmältbar plast (härdplast) som framställs från fenol och formaldehyd; namngiven efter uppfinnaren, Leo Hendrik Baekeland, som fick patent på materialet 1907.