1. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 2. bakgrundsstrålning

  bakgrundsstrålning, den strålning som ständigt finns på en viss plats.
 3. bakteriofag

  bakteriofag, fag, virus som infekterar bakterier.

 4. bakteriekultur

  bakteriekultur, förökning (odling) av bakterier eller en ansamling av bakterier som erhållits genom odling.
 5. baktericid

  baktericid, bakteriedödande ämne.
 6. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 7. bakpulver

  bakpulver, livsmedelstillsatser som används i stället för jäst då degen håller så mycket fett eller socker att jästen inte kan verka eller då kort produktionstid eftersträvas.
 8. bakteriostas

  bakteriostas, hämning, uppbromsning, av bakterietillväxt och av bakteriemetabolism.
 9. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 10. grampositiva bakterier

  grampositiva bakterier, Firmicutes, division bakterier med tjock cellvägg av peptidoglykan.