1. bakar

  bakar, svallar, de ytvedsbrädor som blir över när en stock sågas upp till brädor.
 2. bakarv

  bakarv, äldre benämning på arv till den dödes arvingar i rätt uppstigande led, dvs. föräldrar, farföräldrar och morföräldrar.
 3. baka

  ba`ka verb ~de ~t ORDLED: bak-ar SUBST.: bakande, bakning; 2bak (till 1)
  Svensk ordbok
 4. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 5. bakanae

  bakanae, sjukdom hos ris orsakad av parasitsvampen Gibberella fujikuroi (även kallad Fusarium moniliforme).
 6. Bakala

  Bakala, stad i mellersta Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.
 7. Norma Jeane Baker

  Baker, Norma Jeane, amerikansk skådespelerska, se Marilyn Monroe.

 8. baka ut

  baka u´t verb bakade bakat ORDLED: bak-ar SUBST.: utbakande, utbakning
  Svensk ordbok
 9. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 10. stånd

  stånd är de samhällsklasser som man tidigare räknade med i Sveriges och en del andra länders historia: adeln, prästerskapet, borgerskapet och bönderna.