1. bakarv

  bakarv, äldre benämning på arv till den dödes arvingar i rätt uppstigande led, dvs. föräldrar, farföräldrar och morföräldrar.
 2. bakar

  bakar, svallar, de ytvedsbrädor som blir över när en stock sågas upp till brädor.
 3. baka

  ba`ka verb ~de ~t ORDLED: bak-ar SUBST.: bakande, bakning; 2bak (till 1)
  Svensk ordbok
 4. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 5. gädda

  gädda, Esox lucius, art i familjen gäddfiskar.

 6. Bakala

  Bakala, stad i mellersta Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.
 7. bakanae

  bakanae, sjukdom hos ris orsakad av parasitsvampen Gibberella fujikuroi (även kallad Fusarium moniliforme).
 8. baka ut

  baka u´t verb bakade bakat ORDLED: bak-ar SUBST.: utbakande, utbakning
  Svensk ordbok
 9. danska

  danska är det språk som talas i Danmark.
 10. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.