1. bakdel

  ba`kdel subst. ~en ~ar ORDLED: bak--del-en
  Svensk ordbok
 2. cytoproct

  cytoproct, detsamma som cellanus.
 3. shire

  shire, storvuxen kallblodig hästras från Storbritannien som uppkallats efter sitt ursprungsområde, de grevskap i centrala och östra England vilkas namn slutar på -shire.
 4. levad

  levad, rörelse inom ridkonstens klassiska skola.
 5. gump

  gump, bakdel hos djur, vanligen partiet närmast framför stjärten hos fåglar, hos vilka den indelas i över- respektive undergump.
 6. babianer

  babianer, Papio, släkte markattartade apor med 5 arter i Afrika och på Arabiska halvön, mantelbabian (Papio hamadryas), röd babian (Papio papio), savannbabian (Papio cynocephalus), chacmababian (Papio ursinus) och anubisbabian (Papio anubis).

 7. pygostyl

  pygostyl, litet ben i fågelstjärten vilket uppkommer genom sammansmältning av de sista svanskotorna.
 8. sele

  sele, seldon, utrustning som används på häst vid dragarbete.

 9. rådjur

  rådjur, Capreolus capreolus, art i familjen hjortdjur.
 10. prokto-

  prokto- (av grekiska prōktos ’bakdel’; ’analöppning’), prokt-, förled med betydelsen ’ändtarms-’, ’bakdels-’.