1. rullpall

    rullpall, lastpall försedd med hjul och vanligen även med grindar som bildar en behållare.
  2. transportteknik

    transportteknik, ingenjörsvetenskap som innefattar tekniken att förflytta varor och människor, men också tekniken att förpacka, lagra och hantera varor.